Eda Plus Elektronika Krzysztof Perz
ul. Kwiatowa 9, 61-882 Poznań
Tel.: (0-61) 852-46-05, NIP: 782-201-99-11
BANK PEKAO S.A.,
90 1240 6595 1111 0000 5620 7019
Strona 1/10
cennik obowiązuje 17.04.2022
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
1
DIAK DB3  Itrm=2A Vbo=32V Vo=5V  
DO-35
DB3
szt.
0,60
2
DIODA 1N4935 1A 200V 200ns
1N4935
100szt
15,00
3
DIODA 1N4936 1A 400V 200ns
1N4936
100szt
15,00
4
DIODA 1N4937 1A 600V 200ns
1N4937
100szt
15,00
5
DIODA 1N5062 2A 800V
1N5062
100szt
35,00
6
DIODA 1N5819 SCHOTTKY 1A/40V
1N5819
100szt
20,00
7
DIODA BY459/1500 10A 1500V 600ns
BY459/1500
szt.
4,50
8
DIODA BYW29-200 200V 8A ULTRA
SZYBKA <25ns
BYW29-200
szt.
2,20
9
DIODA BYW51-150 150V 2x8A 35ns  
TO220
BYW51-150
szt.
1,60
10
DIODA BYW95C 3A 600V 250ns
BYW95C
szt.
1,00
11
DIODA DENERA 4,7V /Z1W/  
SMD-SOT23
DZ4,7V/SMD-SOT
23
100szt
15,00
12
DIODA IMP.1N4148 100V 0,15A DO-35
1N4148
szt.
0,20
13
DIODA IMP.BAV20 200V 0,2A 50ns
BAV20
100szt
15,00
14
DIODA IMP.BAV21 250V 0,2A 50ns
BAV21
100szt
15,00
15
DIODA IMP.LL4148  0,15A 75V <4ns  
SMD-1206
LL4148/1206
szt.
0,30
16
DIODA IMP.LL4148 SMD 75V 0,15A  
0805
LL4148/0805
100szt
15,00
17
DIODA IMP.LL4148 SOD80 SMD
LL4148
100szt
5,00
18
DIODA IMP.PODW.BAV99 80V 0,15A
<6ns SOT23
BAV99
100szt
10,00
19
DIODA LAWINOWA R2K 150V
R2K
szt.
1,50
20
DIODA LAWINOWA R2M 130V 1A
R2M
szt.
1,50
21
DIODA MUR840  8A 400V  SZYBKA
<50ns  DO-220
MUR840
szt.
1,60
22
DIODA MUR860 8A 600V  ULTRA
SZYBKA <50ns TO220
MUR860
szt.
2,00
23
DIODA POJEMN.BB134 UHF 1,7-2,1pF
BB134
szt.
0,30
24
DIODA POJEMN.BB135 SMD
BB135/SMD
szt.
0,30
25
DIODA POJEMN.BB149 UHF 1,9-2,2pF
BB149
szt.
0,30
26
DIODA POJEMN.BB181 SMD
BB181/SMD
szt.
0,35
27
DIODA PRODT.BY255 1300V 3A 10ms
BY255
100szt
80,00
28
DIODA PROST,BYP680R-50  5A 50V
BYP680/50R
szt.
2,50
29
DIODA PROST. BY555/1000
BY555/1000
szt.
0,40
30
DIODA PROST. KD202K 5A/200V
KD202K
szt.
1,50
31
DIODA PROST. S2K 2A 800V DO214AA
S2K
szt.
0,40
32
DIODA PROST. WSPÓLNA ANODA(+)
16A 1200VR
D16A/1200VR
szt.
12,00
33
DIODA PROST.10A10  10A 1000V  R6
10A10
szt.
1,20
34
DIODA PROST.1N4004 1A/400V
1N4004
100szt
10,00
35
DIODA PROST.1N4007 1A/1000V
1N4007
100szt
20,00
36
DIODA PROST.1N5402 3A 200V
1N5402
100szt
30,00
37
DIODA PROST.1N5406 3A/600V
1N5406
100szt
40,00
38
DIODA PROST.1N5408 3A/1000V
1N5408
szt.
0,69
39
DIODA PROST.6A4 6A/400V
6A4
100szt
60,00
40
DIODA PROST.BA158 1A/600V 250ns
BA158
100szt
15,00
41
DIODA PROST.BA159 1A/1000V 500ns
BA159
szt.
0,15
42
DIODA PROST.BY194 4A 400V 500ns
BY194
szt.
1,50
43
DIODA PROST.BY195 4A 800V 500ns
BY195
szt.
1,80
44
DIODA PROST.BY299 2A 800V 600ns
BY299
szt.
0,30
45
DIODA PROST.BY359-1500 6,5A/1500V
600ns
BY359-1500
szt.
2,50
17.04.2022

 
 
 
Strona 2/10
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
46
DIODA PROST.BY398 3A 400V 500ns
BY398
100szt
50,00
47
DIODA PROST.BY399 3A 800V 500ns
BY399
100szt
40,00
48
DIODA PROST.BY448  4A 1500V 20us
BY448
szt.
1,10
49
DIODA PROST.BYD33M  1,3A 1000V
250ns
BYD33M
szt.
2,50
50
DIODA PROST.BYT85-800 4A/800V
80ns TO220
BYT85-800
szt.
0,80
51
DIODA PROST.BYV32-200  18A 200V
<25ns TO220
BYV32-200
szt.
2,60
52
DIODA PROST.BYV34-400  20A 400V
<60ns
BYV34-400
szt.
4,00
53
DIODA PROST.BYW32  TV-Re 2A/200V  
<200ns
BYW32
szt.
0,60
54
DIODA PROST.BYW34  TV-Re 2A/400V  
<200ns
BYW34
100szt
60,00
55
DIODA PROST.BYW36  TV-Re
2A/600Vs <200ns
BYW36
szt.
0,80
56
DIODA PROST.BYW72 3A 200V 200ns
SOD64
BYW72
szt.
1,80
57
DIODA PROST.D10PM02C  10A 200V
/CZARNA/
D10PM02C
szt.
7,00
58
DIODA PROST.D10PM08A  10A/800V
R/CZERWONA/
D10PM08A
szt.
8,00
59
DIODA PROST.D10PM08C  10A/800V  
C/CZARNA/
D10PM08C
szt.
8,00
60
DIODA PROST.D22-10-02RO  10A 200V
DO-4
D22-10-02RO
szt.
16,00
61
DIODA PROST.D22-10-04RO 10A 400V
DO4
D22-10-04RO
szt.
11,00
62
DIODA PROST.D22-10-06-RO 10A 600V
DO4
D22-10-06RO
szt.
14,00
63
DIODA PROST.D22-16R-06 16A/600V
DO4
D22-16R-06
szt.
17,00
64
DIODA PROST.D22-25-10NO 25A 1000V
D22-25-10NO
szt.
22,00
65
DIODA PROST.D42-40-10NO  
40A/1000V DO-5
D42-40-10NO
szt.
26,00
66
DIODA PROST.D52-100-06RO
100A/600V
D52-100-06RO
szt.
73,00
67
DIODA PROST.EM513  1A 1600V  DO41
EM513
100szt
10,00
68
DIODA PROST.FEP16JT 16A 600V
szybka <50ns  TO220
FEP16JT
szt.
3,50
69
DIODA PROST.FR2J 2A 600V <250ns  
DO214AA
FR2J
100szt
29,73
70
DIODA PROST.GP20J  2A 600V
GP20J
100szt
20,00
71
DIODA PROST.GT826 6A/600V 200ns
GT826
szt.
0,50
72
DIODA PROST.MUR1620  2x8A  200V
MUR1620
szt.
4,00
73
DIODA PROST.MUR460 4A/600V-
ULTRA SZYBKA 50ns
MUR460
100szt
60,00
74
DIODA PROST.MUR880E 8A 800V
ULTRA SZYBKA
MUR880
szt.
3,90
75
DIODA PROST.RGP02-12 250mA 1200V
RGP02-12
100szt
10,00
76
DIODA PROST.RGP30B 3A/100V 150ns
RGP30B
100szt
30,00
77
DIODA PROST.SZYBKA UF4004  1A
<50ns DO41
UF4004
100szt
10,00
78
DIODA PROST.UF4007  1A  1000V
<75ns
UF4007
100szt
20,00
79
DIODA PROST.UF5408 3A/800V  50ns  
SZYBKA
UF5408
100szt
40,00
80
DIODA PROST.US3M -SZYBKA  3A
1000V <75ns DO214AB
US3M
100szt
55,00
81
DIODA PRZEŁ.  BAP795 50V 80mA 2ns
BAP795
100szt
20,00
82
DIODA PRZEŁ.BYX50-100  7A 100V  
100ns
BYX50/100
szt.
2,50
83
DIODA SCH0TTKY SS34B 3A/40V  
DO214AA-3,94x5,59mm
SS34B
100szt
35,00
84
DIODA SCHOTTKY 10BQ040  1A 40V
DO214AA-3,94x5,59mm
10BQ040/SMD
100szt
25,00
85
DIODA SCHOTTKY 1A 100V DO-41
SR1100
szt.
0,40
17.04.2022

 
 
 
Strona 3/10
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
86
DIODA SCHOTTKY 1N5818 1A 30V
1N5818
szt.
0,20
87
DIODA SCHOTTKY 1N5822 3A/40V
1N5822
szt.
0,60
88
DIODA SCHOTTKY BAT41 0,1A 100V
BAT41
100szt
30,00
89
DIODA SCHOTTKY BAT42 0,2A 30V 5ns
DO35
BAT42
100szt
30,00
90
DIODA SCHOTTKY BAT43 0,2A 30V
BAT43
szt.
0,30
91
DIODA SCHOTTKY BAT46 0,15A 100V
BAT46
100szt
40,00
92
DIODA SCHOTTKY BAT48 0,35A 40V
BAT48
100szt
40,00
93
DIODA SCHOTTKY BAT49 0,5A 80V
BAT49
100szt
80,00
94
DIODA SCHOTTKY BAT54 -SOT23  
0,2A 30V 5ns
BAT54
100szt
10,00
95
DIODA SCHOTTKY BAT54A-SOT23  
0,2A 30V WSP.ANODA
BAT54A
100szt
20,00
96
DIODA SCHOTTKY
BAT54C/WW1/-SOT23 0,2A 30V
WSP.KAT.
BAT54C
100szt
10,00
97
DIODA SCHOTTKY BAT85 0,2A 30V
BAT85
100szt
20,00
98
DIODA SCHOTTKY DB5100 5A 100V
SB5100
szt.
1,00
99
DIODA SCHOTTKY MBR10100 10A
100V TO220
MBR10100
szt.
2,50
100
DIODA SCHOTTKY MBR1045 10A 45V
TO220
MBR1045
szt.
2,50
101
DIODA SCHOTTKY MBR1060 10A 60V
TO220
MBR1060
szt.
1,80
102
DIODA SCHOTTKY MBR1545CT
15A/2x7,5A/ 45V
MBR1545
szt.
1,50
103
DIODA SCHOTTKY MBR1645 16A 45V
TO220
MBR1645
szt.
2,80
104
DIODA SCHOTTKY MBR1660 16A 60V
TO220
MBR1660
szt.
3,00
105
DIODA SCHOTTKY MBR2545 25A 45V
TO220
MBR2545
szt.
3,00
106
DIODA SCHOTTKY MBR4045 40A 45V
TO3P
MBR4045
szt.
4,30
107
DIODA SCHOTTKY MBR4060 40A 60V
TO3P
MBR4060
szt.
5,50
108
DIODA SCHOTTKY PODW.MBR20200
20A 200V TO220
MBR20200
szt.
2,50
109
DIODA SCHOTTKY PODW.MBR2045
20A 45V TO220 3pin
MBR2045
szt.
2,00
110
DIODA SCHOTTKY PODW.MBR2060
20A/2x10A/ 60V TO220
MBR2060
szt.
2,50
111
DIODA SCHOTTKY SB360 3A 60V
SB360
100szt
60,00
112
DIODA SCHOTTKY SB540 5A 40V
SB540
100szt
100,00
113
DIODA SCHOTTKY SB560/SR560/ 5A
60V
SB560
100szt
100,00
114
DIODA SCHOTTKY SK110 1A/100V
SMD DO214AA
SK110
szt.
0,30
115
DIODA SCHOTTKY SK310 3A 100V
DO314AB
SK310
100szt
60,00
116
DIODA SCHOTTKY SK510  5A 100V  
DO214AA
SK510
szt.
1,00
117
DIODA SCHOTTKY SK56  5A 60V  
DO214
SK56
szt.
0,80
118
DIODA SCHOTTKY SMD BAS40-05
BAS40-05
100szt
40,00
119
DIODA SCHOTTKY SMD BAT68 SOT23
BAT68
100szt
30,00
120
DIODA SCHOTTKY SR3100  3A  100V
SR3100
szt.
0,70
121
DIODA SCHOTTKY SS210  2A/100V  
DO214A-SMB
SS210
100szt
35,00
122
DIODA SCHOTTKY SS24 2A/40V
SS24
szt.
0,40
123
DIODA SCHOTTKY SS36 3A/60V  
DO214AB-6,2x8,0mm
SS36
szt.
0,50
124
DIODA SCHOTTKY STPS3L60U 3A 60V  
DO214AA/3,94x5,59
STPS3L60U
100szt
65,00
125
DIODA STABILIZ.BZP687 0,7-0,85V
BZP687
szt.
0,40
126
DIODA ZENERA  BZX85C27 27V,1,3W
DZ27/1,3
100szt
25,00
17.04.2022

 
 
 
Strona 4/10
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
127
DIODA ZENERA 0,8V/0,5A BZX55
DZ0,8
100szt
15,00
128
DIODA ZENERA 1,5V/2W ZY1,5
DZ1,5/2
100szt
25,00
129
DIODA ZENERA 100V/1,3W 1N4764A
DZ100/1
100szt
25,00
130
DIODA ZENERA 100V/2W ZY100
DZ100/2
100szt
80,00
131
DIODA ZENERA 100V/5W 1N5378B
DZ100/5
szt.
0,80
132
DIODA ZENERA 10V SMD -SOD80
DZ10/SMD-SOD8
0
100szt
15,00
133
DIODA ZENERA 10V SMD SOT23
DZ10/SMD-SOT2
3
100szt
15,00
134
DIODA ZENERA 10V/0,5W
DZ10
100szt
30,00
135
DIODA ZENERA 10V/5W 1N5347B
DZ10/5
szt.
0,80
136
DIODA ZENERA 11V 0,5W
DZ11/0,5W
100szt
15,00
137
DIODA ZENERA 120V 5W /1N5380B/
DZ120/5
szt.
0,80
138
DIODA ZENERA 120V/2W BZY120
DZ120/2
100szt
40,00
139
DIODA ZENERA 12V/0,5W BZV55C12  
SOD80/MINIMELF/
DZ12/SMD-SOD8
0
100szt
15,00
140
DIODA ZENERA 12V/0,5W BZX55C12
DZ12/0,5W
100szt
30,00
141
DIODA ZENERA 12V/1,3W-BZX85c12
DZ12/1,3W
100szt
40,00
142
DIODA ZENERA 12V/2W BZY012
DZ12/2W
szt.
0,60
143
DIODA ZENERA 12V/5W 1N5349B
DZ12/5W
szt.
0,80
144
DIODA ZENERA 12V/Y2W/ SMD-SOT23
DZ12/SMD-SOT2
3
100szt
15,00
145
DIODA ZENERA 130V/1,3W ZPY130
DZ130/1,3
100szt
25,00
146
DIODA ZENERA 13V/0,5W BZP683
DZ13
100szt
15,00
147
DIODA ZENERA
13V/1,3W-BZX85C13/1N4743A/
DZ13/1,3
100szt
40,00
148
DIODA ZENERA 150V/2W BZY150
DZ150/2
100szt
50,00
149
DIODA ZENERA 15V  SOD80 SMD
DZ15/SOD80
100szt
15,00
150
DIODA ZENERA 15V SMD SOT23
DZ15/SOT23
100szt
25,00
151
DIODA ZENERA 15V/0,5W
DZ15
100szt
20,00
152
DIODA ZENERA 160V/1,5W BZY97C
DZ160/1,5
100szt
30,00
153
DIODA ZENERA 16V/0,5W BZX55C
DZ16
100szt
15,00
154
DIODA ZENERA 16V/1,3W BZX85C16
DZ16/1,3
100szt
30,00
155
DIODA ZENERA 16V/5W 1N5353B
DZ16/5
szt.
0,80
156
DIODA ZENERA 180V/2W BZY180
DZ180/2
100szt
55,00
157
DIODA ZENERA 18V smd SOD80
DZ18/SMD
100szt
15,00
158
DIODA ZENERA 18V/0,5W
DZ18
100szt
20,00
159
DIODA ZENERA 1N5337B 4,7V/5W
DO-201
DZ4,7/5
100szt
100,00
160
DIODA ZENERA 1N5338B 5,1V/5W
DO-201
DZ5,1/5
szt.
1,80
161
DIODA ZENERA 1N5341B 6,2V/5W
DO-201
DZ6,2/5
100szt
80,00
162
DIODA ZENERA 1N5352B 15V/5W
DZ15/5
100szt
70,00
163
DIODA ZENERA 1N5355B 18V/5W
DZ18/5
szt.
0,60
164
DIODA ZENERA 1N5365B 36V/5W  
DO201
DZ36/5
szt.
1,00
165
DIODA ZENERA 1N5366B 39V/5W  
DO-201
DZ39/5
szt.
0,80
166
DIODA ZENERA 1N5369B 51V 5W  
DO201
DZ51/5
szt.
1,00
167
DIODA ZENERA 1N5370B 56V/5W  
DO201
DZ56/5
szt.
0,80
168
DIODA ZENERA 1N5388B 200V/5W
DZ200/5
szt.
1,40
169
DIODA ZENERA 2,4V/0,5W
DZ2,4
100szt
30,00
170
DIODA ZENERA 2,7V/0,5W BZX55
DZ2,7
100szt
15,00
171
DIODA ZENERA 2,7V/1,3W BZX85C
DZ2,7/1,3
100szt
25,00
172
DIODA ZENERA 200V/1,3W
DZ200/1,3
szt.
0,40
173
DIODA ZENERA 20V/0,5W
DZ20
100szt
15,00
174
DIODA ZENERA 20V/1,3W
DZ20/1
100szt
25,00
175
DIODA ZENERA 20V/5W 1N5357A
DZ20/5W
szt.
0,80
17.04.2022

 
 
 
Strona 5/10
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
176
DIODA ZENERA 22V/0,5W BZP685
DZ22
100szt
30,00
177
DIODA ZENERA 22V/1,3W
DZ22/1,3
100szt
25,00
178
DIODA ZENERA 24V/1,3W BZX85C24
DZ24/1,3
100szt
40,00
179
DIODA ZENERA 24V/1A 1N4749A
DZ24/1
100szt
25,00
180
DIODA ZENERA 24V/5W 1N5359B
DZ24/5
szt.
0,60
181
DIODA ZENERA 27V/0,5W
DZ27
100szt
30,00
182
DIODA ZENERA 27V/2W BZY27
DZ27/2
100szt
55,00
183
DIODA ZENERA 3,3V 0,5W
DZ3,3
100szt
30,00
184
DIODA ZENERA 3,3V SMD  SOD80
DZ3,3V/SMD-SO
D80
100szt
15,00
185
DIODA ZENERA 3,3V/WB1/  
SMD-SOT23
DZ3,3V/SMD-SOT
23
100szt
15,00
186
DIODA ZENERA 3,6V/0,5W
DZ3,6
100szt
30,00
187
DIODA ZENERA 3,6V/1,3W
DZ3,6/1,3
100szt
40,00
188
DIODA ZENERA 3,9V/1,3W
DZ3,9/1,3
100szt
40,00
189
DIODA ZENERA 3,9V/5W 1N5335B
DZ3,9/5
100szt
60,00
190
DIODA ZENERA 30V BZP683C
DZ30
100szt
20,00
191
DIODA ZENERA 30V/1,3W BZX85C30
DZ30/1,3
100szt
25,00
192
DIODA ZENERA 33V BZV55C33  
SOD80/MINIMELF/
DZ33/SMD-SOD8
0
100szt
15,00
193
DIODA ZENERA 33V SMD -SOT23
DZ33/SMD-SOT2
3
100szt
15,00
194
DIODA ZENERA 33V/0,5W BZP683C33
DZ33
100szt
15,00
195
DIODA ZENERA 33V/1,3W BZX85C33
DZ33/1,3
100szt
25,00
196
DIODA ZENERA 33V/2W BZY33
DZ33/2
100szt
40,00
197
DIODA ZENERA 33V/5W 1N5346B
DZ33/5
100szt
60,00
198
DIODA ZENERA 36V SMD-SOD80
MINIMELF
DZ36/SMD-SOD8
0
100szt
15,00
199
DIODA ZENERA 36V/0,5W BZX55B
DZ36
100szt
15,00
200
DIODA ZENERA 36V/1,3W BZX85C36
DZ36/1,3
100szt
40,00
201
DIODA ZENERA 39V 0,5W BZX55C39
DZ39
100szt
15,00
202
DIODA ZENERA 3V/0,5W BZX55C3V0
DZ3,0
100szt
30,00
203
DIODA ZENERA 4,3V SMD SOD80
DZ4,3/SMD
100szt
15,00
204
DIODA ZENERA 4,3V/0,5W BZP683
DZ4,3
100szt
20,00
205
DIODA ZENERA 4,3V/1,3A
DZ4,3/1,3
100szt
40,00
206
DIODA ZENERA 4,7V -SOD80/WAŁEK/
DZ4,7/SMD-SOD8
0
szt.
0,20
207
DIODA ZENERA 4,7V/0,5W BZXC4V7
DZ4,7
100szt
20,00
208
DIODA ZENERA 43V/1,3W
DZ43/1,3
100szt
25,00
209
DIODA ZENERA 4BZX85C47  47V/1,3W
DZ47/1,3
100szt
40,00
210
DIODA ZENERA 5,1V/0,5W BZX55C5V1
DO35
DZ5,1
100szt
30,00
211
DIODA ZENERA 5,1V/1,3W BZX85C5V1
DO41
DZ5,1/1,3
100szt
30,00
212
DIODA ZENERA 5,6V /Z3W/  
SMD-SOT23
DZ5,6/SMD-SOT2
3
100szt
15,00
213
DIODA ZENERA 5,6V 0,5W BZX55C5V6  
DO35
DZ5,6
100szt
30,00
214
DIODA ZENERA 5,6V SMD SOD80
DZ5,6/SMD-SOD8
0
100szt
9,24
215
DIODA ZENERA 5,6V/1,3W BZX85C5V6  
DO41
DZ5,6/1,3W
100szt
40,00
216
DIODA ZENERA 5,6V/2W  ZY DO41
DZ5,6/2
100szt
70,00
217
DIODA ZENERA 5,6V/5W 1N5339B
DZ5,6/5
szt.
1,00
218
DIODA ZENERA 56V/1,3W BZX85C56
DZ56/1,3
100szt
25,00
219
DIODA ZENERA 6,2V   SMD-SOT23
DZ6,2/SMD-SOT2
3
100szt
15,00
220
DIODA ZENERA 6,2V  SMD-SOD80
WAŁEK
DZ6,2/SMD-SOD8
0
100szt
15,00
221
DIODA ZENERA 6,2V/0,5W BZP683
DZ6,2
100szt
30,00
222
DIODA ZENERA 6,2V/1,3W BZX85C6V2  
DO-41
DZ6,2/1,3
100szt
40,00
17.04.2022

 
 
 
Strona 6/10
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
223
DIODA ZENERA 6,8V/0,5W BZP683
DZ6,8/0,5W
100szt
40,00
224
DIODA ZENERA 6,8V/5W 1N5342B
DZ6,8/5
100szt
80,00
225
DIODA ZENERA 62V/1,5W 1N4759A
DZ62/1,5
100szt
25,00
226
DIODA ZENERA 68V/2W BZY97C
DZ68/2
100szt
40,00
227
DIODA ZENERA 7,5V/2W
DZ7,5/2
100szt
40,00
228
DIODA ZENERA 7,5V/5W 1N5343B
DZ7,5/5
szt.
0,90
229
DIODA ZENERA 75V/0,5W BZX55
DZ75/0,5W
100szt
15,00
230
DIODA ZENERA 75V/2W BZY75
DZ75/2
100szt
60,00
231
DIODA ZENERA 8,2V/1,3W BZX85
DZ8,2/1,3
100szt
40,00
232
DIODA ZENERA 8,2V/5W 1N5344B
DO-29
DZ8,2/5
szt.
0,80
233
DIODA ZENERA 82V/1,3W BZY82
DZ82/1,3
100szt
30,00
234
DIODA ZENERA 9,1V/0,5W
DZ9,1
100szt
15,00
235
DIODA ZENERA 9,1V/1,3W BZY9,1
DZ9,1,3
100szt
40,00
236
DIODA ZENERA 9,1V/5W 1N5346B
DZ9,1/5
szt.
0,80
237
DIODA ZENERA 91V/1,3W ZPY91
DZ91/1,3
100szt
30,00
238
DIODA ZENERA BZT03C200 200V
3,25W
BZT03C200
szt.
2,90
239
DIODA ZENERA BZV55C24 24V SOD80
DZ24SMD
100szt
25,00
240
DIODA ZENERA BZX55 3,9V 0,5W
DO-35
DZ3,9
100szt
30,00
241
DIODA ZENERA BZX7,5  7,5V 0,5W
DZ7,5
100szt
30,00
242
DIODA ZENERA BZX85 C6V8/1,3W
DZ6,8/1,3
100szt
40,00
243
DIODA ZENERA BZX85C  4,7V/1,3W  
DZ4,7/1,3
100szt
25,00
244
DIODA ZENERA BZX85C10  10V/1,3W
DZ10/1,3
100szt
25,00
245
DIODA ZENERA BZX85C15 15V/1,3W
DO41
DZ15/1,3
100szt
40,00
246
DIODA ZENERA BZX85C39  39V/1,3W
DZ39/1,3
100szt
25,00
247
DIODA ZENERA BZX85C51  51V/1,3W
DZ51/1,3
100szt
25,00
248
DIODA ZENERA BZXC11 11V 1,3W
DO41
DZ11/1,3
100szt
30,00
249
DIODA ZENERA SMD 2,4V
SOD80/WAŁEK/
DZ2,4/SMD
100szt
15,00
250
DIODA ZENERA SMD 2,7V  BZV55C2V7
SOD80
DZ2,7/SMD
100szt
15,00
251
DIODA ZENERA SMD 5,1V
SOD80/WAŁEK/
DZ5,1/SOD80
100szt
15,00
252
DIODA ZENERA SMD 7,5V SOD80
/WAŁEK/
DZ7,5/SMD-SOD8
0
100szt
10,00
253
DIODA ZENERA SMD 8,2V SOD80
/WAŁEK/
DZ8,2V/SMD-SO
D80
100szt
15,00
254
DIODA ZENERZA 75V/1,3W  DO-41
DZ75/1,3
100szt
25,00
255
DŁAWIK 0,22uH/220nH/
DL0,22UH
100szt
30,00
256
DŁAWIK 0,47uH OSIOWY
DL0,47UH
100szt
30,00
257
DŁAWIK 0,68uH /680nH/
DL0,68UH
100szt
30,00
258
DŁAWIK 0,82uH /820nH/
DL0,82UH
100szt
30,00
259
DŁAWIK 1,5mH-PIONOWY 8x10mm
300mA 2,5R 10%
DL1,5MH-PIONO
WY
szt.
0,80
260
DŁAWIK 100mH/104K/ 9x12mm 40mA  
120R -PIONOWY
DL100MH/PIONO
WY
szt.
0,80
261
DŁAWIK 100uH 1,7A-SMD
DL100UH-SMD
1,7A
szt.
2,00
262
DŁAWIK 100uH OSIOWY  0,09A 4,4R
10%
DL100UH/OSIOW
Y
100szt
30,00
263
DŁAWIK 100uH PIONOWY-DUŻY 1,1A  
0,18R 10% 9x12mm
DL100UH/PION-1,
1A
szt.
0,80
264
DŁAWIK 10mH  13R 120mA 10%
DL10MH
szt.
1,00
265
DŁAWIK 10uH  160mA  2,5R OSIOWY
DL10UH/OSIOWY
szt.
0,50
266
DŁAWIK 10uH  PIONOWY MAŁY
2,2A-0,03R
DL10UH/PION-M
AŁY
szt.
1,20
267
DŁAWIK 10uH SMD-1206  0,025A 1R 5%
DL10UH/SMD120
6
szt.
0,50
17.04.2022

 
 
 
Strona 7/10
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
268
DŁAWIK 120uH 10% OSIOWY
DL120UH/OSIOW
Y
100szt
30,00
269
DŁAWIK 120uH PIONOWY MAŁY  
680mA  0,33
DL120UH/PION-M
AŁY
szt.
0,80
270
DŁAWIK 12uH PIONOWY MAŁY 2,2A
0,04R
DL12UH/PION-M
AŁY
szt.
1,50
271
DŁAWIK 12uH/200mA 10% -OSIOWY
DL12UH/OSIOWY
100szt
30,00
272
DŁAWIK 150uH 10% OSIOWY
DL150UH-OSIOW
Y
100szt
30,00
273
DŁAWIK 150uH PION.-MAŁY 0,35A
DL150UH/0,35A
szt.
0,80
274
DŁAWIK 15mH /15000uH/70mA
DL15MH
szt.
2,50
275
DŁAWIK 15uH -duży osiowy
DL15/DUŻY
OSIOWY
szt.
1,80
276
DŁAWIK 15uH OSIOWY
DL15UH/OSIOWY
100szt
30,00
277
DŁAWIK 15uH PIONOWY-MAŁY 2,2A
0,05R
DL15UH/PION-M
AŁY
szt.
1,50
278
DŁAWIK 180uH  PIONOWY -MAŁY
0.55A  0,5R
DL180UH/PION-M
AŁY
szt.
0,80
279
DŁAWIK 180uH OSIOWY 95mA 18R
DL180UH/OSIOW
Y
100szt
30,00
280
DŁAWIK 18uH  I=140mA R=3,1 Ohm   
OSIOWY
DL18UH
100szt
30,00
281
DŁAWIK 1mH DUŻY-PIONOWY
10,5x13,5  350mA 1,7R 10%
DL1MH-PIONOW
Y
szt.
1,00
282
DŁAWIK 1uH -OSIOWY 10%
DL1UH/OSIOWY
100szt
30,00
283
DŁAWIK 1uH TRILUX-KOREKCJA
DL1/TRILUX-KOR
EKCJA
szt.
6,00
284
DŁAWIK 2,2mH DUŻY-PIONOWY
9x12mm 10%
DL2,2MH-PIONO
WY
szt.
0,80
285
DŁAWIK 2,2uH OSIOWY 3x7mm
DL2,2UH/OSIOW
Y
100szt
30,00
286
DŁAWIK 2,7mH MAŁY OSIOWY
DL2,7
100szt
30,00
287
DŁAWIK 220uH PIONOWY-MAŁY 0,5A
0,6R 20%
DL220UH/PION-M
AŁY
szt.
1,20
288
DŁAWIK 22mH 43R 30mA PIONOWY
DL22MH
szt.
1,50
289
DŁAWIK 27mH/2700uH/  55mA 10%
DUŻY PIONOWY
DL27MH/DUŻY
szt.
2,00
290
DŁAWIK 3,3uH/210mA MAŁY OSIOWY
DL3,3UH
100szt
30,00
291
DŁAWIK 3,9mH
DL3,9MH
szt.
1,00
292
DŁAWIK 3,9uH MAŁY OSIOWY
DL3,9UH
100szt
30,00
293
DŁAWIK 330uH 410mA 0,8R -PIONOWY
 
DL330UH/PION-M
ARITEX
szt.
1,00
294
DŁAWIK 330uH -MAŁY OSIOWY 9,5R
100mA
DL330UH
100szt
60,00
295
DŁAWIK 33mH 50mA 9x12mm 10%
PIONOWY
DL33MH
szt.
0,80
296
DŁAWIK 390uH-DUŻY  370mA 0,9R
DL390UH-DUŻY
szt.
1,20
297
DŁAWIK 4,7uH  10% 3x7mm MAŁY
OSIOWY
DL4,7UH-OSIOW
Y
100szt
30,00
298
DŁAWIK 4,7uH 3,7A-0,017R DUŻY
PIONOWY
DL4,7UH-PIONO
WY
szt.
0,80
299
DŁAWIK 470uH-DUŻY PIONOWY 0,65R
700mA 10%
DL470UH/PION-D
UŻY
szt.
1,50
300
DŁAWIK 47uH 10% smd1812
DL47UH/SMD-181
2
szt.
0,90
301
DŁAWIK 47uH 2,5A 20% 0,100R -SMD
DL47UH-SMD
2,5A
szt.
2,00
302
DŁAWIK 47uH-PIONOWY DUŻY 1,8A
0,1R 10% 10,5x13,5mm
DL47UH/PION-D
UŻY
szt.
1,50
303
DŁAWIK 5,6mH/500mA 0,4R MAŁY
OSIOWY
DL5,6
100szt
30,00
304
DŁAWIK 56uH -OSIOWY  195mA 10%
DL56UH-OSIOWY
100szt
30,00
305
DŁAWIK 6,8mH 110mA  PIONOWY
DL6,8MH-PIONO
WY
szt.
0,80
306
DŁAWIK 6,8uH -OSIOWY 470mA  0,45R
10%
DL6,8UH-OSIOW
Y
100szt
30,00
307
DŁAWIK 8,2uH   425mA 3x8m -OSIOWY
DL8,2UH-OSIOW
Y
100szt
30,00
17.04.2022

 
 
 
Strona 8/10
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
308
DŁAWIK 82uH PIONOWY 0,5A/820K
DL82UH-PIONO
WY
szt.
0,60
309
DŁAWIK OSIOWY 1,5uH
DL1,5UH/OSIOW
Y
100szt
35,00
310
DŁAWIK OSIOWY 1,8uH
DL1,8UH/OSIOW
Y
100szt
30,00
311
DŁAWIK OSIOWY 1mH  40mA  R=33R
DL1MH-OSIOWY
100szt
50,00
312
DŁAWIK OSIOWY-RÓŻNE 1-820uH
DL-RÓŻNE
100szt
30,00
313
DŁAWIK SMD 1206 -4,7uF  0,9R 25mA
DL4,7/1206
100szt
30,00
314
FOTOTRANZ.LIRT3B-940 3mm 940nm
LIRT3B-940
szt.
0,70
315
FOTOTRANZ.LIRT5B-940 5mm
940nm-dyfuzyjny
LIRT5B-940
szt.
1,50
316
MOSTEK PROST KBU8J  8A/600V
MP8/600
szt.
3,00
317
MOSTEK PROST. 15A 1000V GBJ1510
PŁASKI
MP15/1000P
szt.
3,50
318
MOSTEK PROST. 25A/800V -PŁASKI
MP25/800P
szt.
4,50
319
MOSTEK PROST. KBL06 4A 600V
MP4/600
szt.
2,50
320
MOSTEK PROST.10A/400V GBU10G
-PŁASKI
MP10/400-PŁASK
I
szt.
2,00
321
MOSTEK PROST.25A/600V-PŁASKI
MP25/600-PŁASK
I
szt.
4,00
322
MOSTEK PROST.2A/400V KB04 PŁASKI
MP2/400-PŁASKI
100szt
80,00
323
MOSTEK PROST.3 FAZOWY  
35A/1400V SKBPC3514
MP35/1400-3FAZ
szt.
12,00
324
MOSTEK PROST.35A/1000V
KBPC3510W -DO LUTOWANIA
MP35/1000-DO
LUT
szt.
6,50
325
MOSTEK PROST.8A/400V KBU8G
MP8/400
szt.
2,50
326
MOSTEK PROST.BR108 10A
800V-KWADRAT
MP10/800-KWAD
RAT
szt.
1,50
327
MOSTEK PROST.DB154 1,5A-400V  
DIL4
MP1,5/400-DIL4
100szt
40,00
328
MOSTEK PROST.DB157  1,5A-1000V  
DIL4
MP1,5/1000-DIL4
szt.
0,80
329
MOSTEK PROST.DB157S 1,5A/1000V  
DIP4-SMD
MP1,5/1000-SMD
100szt
50,00
330
MOSTEK PROST.DF02S 1A/200V SMD
MP1/200SMD
100szt
40,00
331
MOSTEK PROST.DF06S 1A/600V SMD
MP1/600SMD
szt.
0,45
332
MOSTEK PROST.GBPC2504 25A/400V
-KONEKT.
MP25/400
szt.
3,50
333
MOSTEK PROST.KBP06 2A/600V
PŁASKI
MP2/600
szt.
1,00
334
MOSTEK PROST.KBP08 2A/800V
MP2/800
100szt
65,00
335
MOSTEK PROST.KBPC1504 15A/400V
MP15/400
szt.
2,80
336
MOSTEK PROST.KBPC1506 15A/600V
MP15/600
szt.
4,00
337
MOSTEK PROST.KBPC1510 15A/1000V
MP15/1000
szt.
5,00
338
MOSTEK PROST.KBPC2506 25A/600V
-KONEKT.
MP25/600
szt.
4,50
339
MOSTEK PROST.KBPC2506 25A/600V
-W DRUK
MP25/600-W
DRUK
szt.
4,00
340
MOSTEK PROST.KBPC3504
35A/400V-KONEKT.
MP35/400
szt.
4,00
341
MOSTEK PROST.KBPC3508  35A/800V
MP35/800
szt.
5,00
342
MOSTEK PROST.KBPC3510  35A
1000V KONEKT.
MP35/1000
szt.
6,00
343
MOSTEK PROST.KBPC5010 50A/1000
-KONEKT.
MP50/1000
szt.
6,00
344
MOSTEK PROST.KBPC5010W  
50A/1000V W DRUK
MP50/1000-W
DRUK
szt.
6,50
345
MOSTEK PROST.KBU6G 6A/400V
-PŁASKI
MP6/400
szt.
2,00
346
MOSTEK PROST.KBU6J 6A 600V  
PŁASKI
MP6/600
szt.
2,50
347
MOSTEK PROST.KBU6K 6A/800V
PŁASKI
MP6/800
szt.
2,00
348
MOSTEK PROST.KBU6M  6A/1000V
MP6/1000
szt.
2,50
17.04.2022

 
 
 
Strona 9/10
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
349
MOSTEK PROST.KBU8M 8A 1000V
-PŁASKI
MP8/1000-PŁASK
I
szt.
2,50
350
MOSTEK PROST.MB4S 0,5A/400V SMD
MP0,5/400SMD
100szt
80,00
351
MOSTEK PROST.RB102 10A/200V
KWADTAT
MP10/200-K
szt.
1,50
352
MOSTEK PROST.RB151/WM005M/
1,5A/50V
MP1,5/50
100szt
50,00
353
MOSTEK PROST.RB154 1,5A/400V
MP1,5/400-OKRĄ
GŁY
100szt
80,00
354
OPRAWKA LED 8mm RFT8080
OLED8
szt.
1,20
355
S1M 1A 1000V DO214AC-SMA
S1M
100szt
20,00
356
TRANSIL 1,5KE100A 100V 1-KIERUNK.
1,5KE100A
szt.
1,20
357
TRANSIL 1,5KE10A  10V 1-KIERUNK.
1,5KE10A
szt.
1,00
358
TRANSIL 1,5KE10CA 10V 2-KIERUNK.
1,5KE10CA
szt.
1,10
359
TRANSIL 1,5KE120A 120V
1-KIERUNK.1N6297A
1,5KE120A
szt.
1,20
360
TRANSIL 1,5KE120CA 120V
2-KIERUNK.
1,5KE120CA
szt.
1,20
361
TRANSIL 1,5KE12A  12V 1-KIERUNK.
1,5KE12A
szt.
0,90
362
TRANSIL 1,5KE12CA 12V 2-KIERUNK.
1,5KE12CA
szt.
1,00
363
TRANSIL 1,5KE15A 15V
1-KIERUNK./1N6275A/
1,5KE15A
szt.
1,00
364
TRANSIL 1,5KE15CA 15V 2-KIERUNK,
1,5KE15CA
100szt
80,00
365
TRANSIL 1,5KE160A  160V  1-KIERUNK.
1,5KE160A
szt.
0,80
366
TRANSIL 1,5KE170A 170V
1-KIERUNK.1,5KV
1,5KE170A
szt.
0,80
367
TRANSIL 1,5KE180A 180V
1-KIERUNK.1,5KV
1,5KE180A
szt.
1,00
368
TRANSIL 1,5KE18A  18V 1-KIERUNK.
1,5KE18A
szt.
0,70
369
TRANSIL 1,5KE18CA 18V 2-KIERUNK.
1,5KE18CA
szt.
1,50
370
TRANSIL 1,5KE200CA  200V
-2-KIERUNKOWA
1,5KE200CA
100szt
70,00
371
TRANSIL 1,5KE220A 220V 1-KIERUNK.
1,5KE220A
szt.
1,00
372
TRANSIL 1,5KE220CA 220V
2-KIERUNKOWA
1,5KE220CA
szt.
0,70
373
TRANSIL 1,5KE22A 22V 1-KIERUNK.
1,5KE22A
szt.
0,80
374
TRANSIL 1,5KE22CA 22V 2-KIERUNK.
1,5KE22CA
szt.
0,80
375
TRANSIL 1,5KE250A 250V 1-KIERINK.
1,5KE250A
szt.
1,00
376
TRANSIL 1,5KE27A 27V 1-KIERUNK.
1,5KE27A
szt.
1,00
377
TRANSIL 1,5KE300A 300V 1-KIERUNK.
1,5KE300A
szt.
1,00
378
TRANSIL 1,5KE300CA 300V
2-KIERUNK.
1,5KE300CA
szt.
1,20
379
TRANSIL 1,5KE30A  30V 1-KIERUNK.
1,5KE30A
szt.
0,70
380
TRANSIL 1,5KE30CA 30V 2-KIERUNK.
1,5KE30CA
szt.
0,80
381
TRANSIL 1,5KE33C  33V-2-KIERUNK.
1,5KE33C
100szt
60,00
382
TRANSIL 1,5KE33CA 33V 2-KIERUNK.
1,5KE33CA
szt.
1,00
383
TRANSIL 1,5KE36CA 36V 2-KIERUNK.
1,5KE36CA
100szt
80,00
384
TRANSIL 1,5KE39CA 39V
2-KIERUNKOWA
1,5KE39CA
szt.
1,50
385
TRANSIL 1,5KE400A 400V 1-KIERUNK.
1,5KE400A
szt.
1,50
386
TRANSIL 1,5KE43A 43V 1-KIERUNK.
1,5KE43A
100szt
80,00
387
TRANSIL 1,5KE43CA 43V 2-KIERUNK.
1,5KE43CA
100szt
80,00
388
TRANSIL 1,5KE440A 440V 1-KIERUNK.
1,5KE440A
szt.
1,80
389
TRANSIL 1,5KE440CA 440V
2-KIERUNK.
1,5KE440CA
szt.
1,00
390
TRANSIL 1,5KE47A 47V 1-KIERUNK.
1,5KE47A
100szt
80,00
391
TRANSIL 1,5KE47CA 47V -2 KIERUNK.
1,5KE47CA/100
szt.
0,90
392
TRANSIL 1,5KE51CA 51V 2-KIERUNK.
1,5KE51CA
szt.
0,80
393
TRANSIL 1,5KE56A 56V 1-KIERUNK.
1,5KE56A
szt.
1,00
394
TRANSIL 1,5KE5A  5V
1-KIERUNK./1N6373/
1,5KE5A
szt.
1,00
395
TRANSIL 1,5KE6,8CA 6,8V 2-KIERUNK.
1,5KE6,8CA
100szt
70,00
17.04.2022

 
 
 
Strona 10/10
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
396
TRANSIL 1,5KE62A 62V 1-KIERUNK.
1,5KE62A
szt.
0,80
397
TRANSIL 1,5KE68A 68V 1-KIERUNK.
1,5KE68A
szt.
0,80
398
TRANSIL 1,5KE7,5A JEDNIKIER.
1,5KE7,5A
szt.
0,80
399
TRANSIL 1,5KE7,5CA DWUKIER.
1,5KE7,5CA
szt.
0,80
400
TRANSIL 1,5KE75A 75V 1-KIERUNK.
1,5KE75A
szt.
1,00
401
TRANSIL 1,5KE8,2A 8,2V-JEDNOKIER.
1,5KE8,2A
szt.
0,80
402
TRANSIL 1,5KE8,8A 6,8V 1-KIERUNK.
1,5KE6,8A
szt.
0,80
403
TRANSIL P6KE100A 100V
-JEDNOKIER./SA100A/
P6KE100A
szt.
0,80
404
TRANSIL P6KE10A 10V -JEDNOKIER.
P6KE10A
100szt
30,00
405
TRANSIL P6KE10CA 10V -DWUKIER.
P6KE10CA
szt.
0,80
406
TRANSIL P6KE13A 13V -JEDNOKIER.
P6KE13A
szt.
0,80
407
TRANSIL P6KE13CA -DWUKIER.
P6KE13CA
szt.
0,70
408
TRANSIL P6KE15C  
15V-2-KIERUNKOWY
P6KE15C
100szt
40,00
409
TRANSIL P6KE15CA 15V -DWUKIER.
P6KE15CA
szt.
0,50
410
TRANSIL P6KE200A 200V
-JEDNOKIER.
P6KE200A
szt.
0,80
411
TRANSIL P6KE200CA 200V -DWUKIER.
P6KE200CA
szt.
0,80
412
TRANSIL P6KE24A  24V -JEDNOKIER.
P6KE24A
szt.
0,80
413
TRANSIL P6KE33CA 0,6kw 33V
P6KE33CA
100szt
25,00
414
TRANSIL P6KE36A  36V 1-KIERUNK.
P6KE36A
100szt
60,00
415
TRANSIL P6KE36CA  36V    2-KIERUNK.
 
P6KE36CA
szt.
0,80
416
TRANSIL P6KE39CA 39V -DWUKIER.
P6KE39CA
szt.
0,80
417
TRANSIL P6KE43A 43V
-JEDNOKIER./SA43A/
P6KE43A
szt.
0,60
418
TRANSIL P6KE440A 440V JEDNOKIER.
P6KE440A
szt.
1,20
419
TRANSIL P6KE440CA 440V DWUKIER.
P6KE440CA
szt.
1,20
420
TRANSIL P6KE47A 47V -1-KIER.
P6KE47A
100szt
30,00
421
TRANSIL P6KE47CA 47V  -2-KIER.
P6KE47CA
100szt
30,00
422
TRANSIL P6KE6,8A 6,8V/600W
P6KE6,8A
szt.
0,80
423
TRANSIL P6KE6,8CA-DWUKIER.6,8V
P6KE6,8CA
100szt
40,00
17.04.2022