Eda Plus Elektronika Krzysztof Perz
ul. Kwiatowa 9, 61-882 Poznań
Tel.: (0-61) 852-46-05, NIP: 782-201-99-11
BANK PEKAO S.A.,
90 1240 6595 1111 0000 5620 7019
Strona 1/6
cennik obowiązuje 2020-10-20
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
1
ENKODER ED1212S-24C24  24
IMPULSY /Z PRZYCISKIEM/
ENKODER/ED121
2S-24
szt.
7,00
2
GAŁKA 19mm CZAR/SREB  OŚ 6mm
GŁ19
szt.
3,00
3
GAŁKA 6mm DUŻA 40mm -POPIELATA
GŁ6-DUŻA
szt.
1,00
4
GAŁKA NA OŚ 3mm
GŁ3
szt.
0,50
5
GAŁKA POTENC.15mm CZARNA /3
CZĘŚĆ./
GŁ15
szt.
4,00
6
GAŁKA POTENC.15mm CZARNA
MOLET
GŁ15-CZARNA
szt.
2,50
7
GAŁKA POTENC.23mm CZARNA -3
CZĘŚC./
GŁ23
szt.
4,00
8
GAŁKA POTENC.32mm CZARNA
/3-CZĘŚCIOWA/
GŁ32
szt.
4,50
9
GAŁKA POTENC.N-4 oś 6mm
GŁ6K
szt.
1,50
10
GAŁKA POTENC.OŚ 6mm -23,5mm ZE
SKALĄ
GŁ6/SKALA-23,6
szt.
4,00
11
GAŁKA16mm CZAR/SREB  OŚ 6mm
GŁ16
szt.
2,50
12
HELIPOT 3590 10K 0,5W -10 OBR.5%
H10K
szt.
18,00
13
HELIPOT 3590 500R 0,5W -10 OBR.5%
BOURNS
H500R-BOURNS
szt.
22,00
14
HELIPOT 534 100K 2W -10 OBR.5%
SPECTROL
H100K-SPECTRO
L
szt.
36,00
15
HELIPOT 534 1K  2W -10 OBR.5%  
SPECTROL
H1K-SPECTROL
szt.
41,00
16
HELIPOT 534 20K 2W -10 OBR.5%
SPECTROL
H20K-SPECTROL
szt.
36,00
17
HELIPOT 534 2K 2W 10 OBR.5%
SPECTROL
H2K-SPECTROL
szt.
36,00
18
KLAWISZ ISOSTATU-PROSTOKĄTNY
KIP
szt.
0,20
19
POKRĘTŁO DO POTNC.MONT.-PIHER
SZEŚCIOKĄT
POKRĘTŁO-PIHE
R
100szt
10,00
20
POTENC.MONT.220R/221/
POZIOMY/PIHER/
POT220R/PIH-PO
ZIOMY
szt.
0,80
21
POTENC.MONT.470R/471/
PIONOWY/PIHER/
POT470R/PIH-PI
ON
szt.
0,90
22
POTENC.MONT.470R/471/
POZIOMY/PIHER/
POT470R/PIH-PO
ZIOMY
szt.
0,90
23
POTENC.MONT.CERMET.CN15
1K-PIONOWY
CN15/2-1K
szt.
1,20
24
POTENC.MONT.CERMETOWY
50K/503/
PRP50K/CER
szt.
0,80
25
POTENC.MONT.CN15/1 -47K POZIOMY
CN15/1-47K
szt.
1,50
26
POTENC.MONT.CN15/2  10K/1W
PIONOWY
CN15/2/10K
szt.
1,50
27
POTENC.MONT.CN15/2  220K/1W  
PIONOWY
CN15/2/220K
szt.
1,00
28
POTENC.MONT.PRP- 1K/102/
PIONOWY
PRP1K/PIONOW
Y
100szt
40,00
29
POTENC.MONT.PRP 1K/102/-POZIOMY
PRP1K/POZIOMY
100szt
40,00
30
POTENC.MONT.PRP- 1M/105/
PIONOWY
PRP1M/PIONOW
Y
100szt
40,00
31
POTENC.MONT.PRP- 1M/105/
POZIOMY
PRP1M
100szt
40,00
32
POTENC.MONT.PRP- 20K/203/ 5x5mm
POZIOMY
PRP20K/POZIOM
Y
100szt
40,00
33
POTENC.MONT.PRP 2K/202/ POZIOMY
PRP2K
100szt
40,00
34
POTENC.MONT.PRP 500K-POZIOMY
PRP500K-POZIO
MY
100szt
40,00
35
POTENC.MONT.PRP-100K/104/
PIONOWY
PRP100K-PIONO
WY
100szt
40,00
36
POTENC.MONT.PRP-100K/104/
POZIOMY
PRP100K-POZIO
MY
szt.
0,40
2020-10-20

 
 
 
Strona 2/6
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
37
POTENC.MONT.PRP-100R/101/
PIONOWY
PRP100R/PIONO
WY
100szt
40,00
38
POTENC.MONT.PRP-100R/101/
POZIOMY
PRP100R-POZIO
MY
100szt
40,00
39
POTENC.MONT.PRP-10K  /103/
POZIOMY
PRP10K/POZIOM
Y
100szt
40,00
40
POTENC.MONT.PRP-10K/103/
PIONOWY
PRP10K/PIONO
WY
100szt
40,00
41
POTENC.MONT.PRP-1M/105/
PRP/1M
szt.
0,40
42
POTENC.MONT.PRP-2,2K/222/
PIONOWY
PRP2,2K/PIONO
WY
100szt
40,00
43
POTENC.MONT.PRP-200k/204/
POZIOMY
PRP200K
100szt
40,00
44
POTENC.MONT.PRP-200R/201/
PIONOWY
PRP200R/PIONO
WY
100szt
40,00
45
POTENC.MONT.PRP-220K/224/
PIONOWY
PRP220K/PIONO
WY
100szt
40,00
46
POTENC.MONT.PRP-220R/221/
PIONOWY
PRP220R/PIONO
WY
100szt
40,00
47
POTENC.MONT.PRP-220R/221/
POZIOMY
PRP220R
100szt
40,00
48
POTENC.MONT.PRP-22K/223/
PIONOWY
PRP22K/PIONO
WY
100szt
40,00
49
POTENC.MONT.PRP-22K/223/
POZIOMY
PRP22K/POZIOM
Y
100szt
40,00
50
POTENC.MONT.PRP-470K/474/
POZIOMY
PRP470K
100szt
40,00
51
POTENC.MONT.PRP-470R/471/
POZIOMY
PRP470R
100szt
40,00
52
POTENC.MONT.PRP-47K/473/
PIONOWY
PRP47K-PIONO
WY
100szt
40,00
53
POTENC.MONT.PRP-500R/501/-PIONO
WY
PRP/500R-PIONO
WY
100szt
40,00
54
POTENC.MONT.PRP-50K  /503/
POZIOMY
PRP50K-POZIOM
Y
100szt
40,00
55
POTENC.MONT.PT10H 100K/104/
PIONOWY
POT100K/PIH/PI
ON
szt.
1,20
56
POTENC.MONT.PT10H 100R/101/
PIONOWY
POT100R/PIH-PI
ON
szt.
1,20
57
POTENC.MONT.PT10H -10K/103/
PIONOWY/PIHER/
POT10K/PIH-PIO
N
szt.
0,80
58
POTENC.MONT.PT10H 1K/102/
PIONOWY/PIHER/
POT1K/PIH-PION
szt.
0,80
59
POTENC.MONT.PT10H 1M/105/
PIONOWY/PIHER/
POT1M/PIH-PION
szt.
0,80
60
POTENC.MONT.PT10H 2,2K/222/
PIONOWY/PIHER/
POT2,2K/PIH-PIO
N
szt.
1,20
61
POTENC.MONT.PT10H 20R/221/
PIONOWY
POT220R/PIH-PI
ON
szt.
0,80
62
POTENC.MONT.PT10H 220K/224/
PIONOWY/PIHER/
POT220K/PIH-PI
ON
szt.
0,90
63
POTENC.MONT.PT10H 250K
-PIONOWY
POT250K/PIH-PI
ON
100szt
80,00
64
POTENC.MONT.PT10H 470K/474/
PIONOWY
POT470K/PIH-PI
ONOWY
szt.
0,80
65
POTENC.MONT.PT10H 47K/473/
PIONOWY
POT47K/PIH-PIO
N
szt.
0,80
66
POTENC.MONT.PT10V 100K/104/
POZIOMY
POT100K/PIH-PO
ZIOM
szt.
0,80
67
POTENC.MONT.PT10V 100R/101/
POZIOMY
POT100R/PIH-PO
ZIOM
szt.
0,90
68
POTENC.MONT.PT10V 10K/103/
POZIOMY/PIHER/
POT10K/PIH-POZ
IOMY
szt.
0,90
69
POTENC.MONT.PT10V 1K/102/
POZIOMY/PIHER/
POT1K/PIH-POZI
OMY
szt.
0,90
70
POTENC.MONT.PT10V 1M/105/
POZIOMY/PIHER/
POT1M/PIH-POZI
OMY
szt.
0,80
71
POTENC.MONT.PT10V 2,2K/222/
POZIOMY/PIHER/
POT2,2K/PIH-PO
ZIOMY
szt.
1,20
72
POTENC.MONT.PT10V 220K
POZIOMY/PIHER/
POT220K/PIH-PO
ZIOMY
szt.
0,90
2020-10-20

 
 
 
Strona 3/6
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
73
POTENC.MONT.PT10V 22K/223/
POZIOMY/PIHER/
POT22K/PIH-POZ
IOMY
szt.
0,80
74
POTENC.MONT.PT10V 4,7K/472/
POZIOMY
POT4,7K/PIH-PO
ZIOMY
szt.
0,80
75
POTENC.MONT.PT10V 470K/474/
POZIOMY
POT470K/PIH-PO
ZIOMY
szt.
0,80
76
POTENC.MONT.PT10V 47K/473/
POZIOMY
POT47K/PIH-POZ
IOMY
100szt
80,00
77
POTENC.MONT.TVP1212- 1K POZIOMY
TVP1212/1K
szt.
0,60
78
POTENC.MONT.TVP1212- 1M
TVP1212/1M
szt.
0,60
79
POTENC.MONT.TVP1212-10K
POZIOMY
TVP1212/10K
szt.
0,60
80
POTENC.MONT.TVP1212-22K  
POZIOMY
TVP1212/22K
szt.
0,60
81
POTENC.MONT.TVP1212-470K
POZIOMY
TVP1212/470K
szt.
0,60
82
POTENC.MONT.TVP1212-47K  
POZIOMY
TVP1212/47K
szt.
0,80
83
POTENC.MONT.TVP1212-POZIOMY/RÓ
ŻNE/
TVP1212-RÓŻNE
szt.
0,60
84
POTENC.MONT.TVP1232
100R-PIONOWY
TVP1232/100R
szt.
0,60
85
POTENC.MONT.TVP1232- 2,2K  
PIONOWY
TVP1232/2,2K
szt.
0,80
86
POTENC.MONT.TVP1232-100K
PIONOWY
TVP1232/100K
szt.
0,60
87
POTENC.MONT.TVP1232-10K
PIONOWY
TVP1232/10K
szt.
0,60
88
POTENC.MONT.TVP1232-1M
PIONOWY
TVP1232/1M
szt.
0,60
89
POTENC.MONT.TVP1232-220K
PIONOWY
TVP1232/220K
szt.
0,60
90
POTENC.MONT.TVP1232-220R
PIONOWY
TVP1232/220R
szt.
0,60
91
POTENC.MONT.TVP1232-22K  
PIONOWY
TVP1232/22K
szt.
0,60
92
POTENC.MONT.TVP1232-470K
PIONOWY
TVP1232/470K
szt.
0,60
93
POTENC.OBROT.100KA PRP-185 16p6
KR.OŚ-LINIOWY
POT100KA-KRÓT
KI
szt.
7,50
94
POTENC.OBROT.100KA PRP-185 25p6
DŁ.OŚ
POT100KA-DŁUG
I
szt.
6,50
95
POTENC.OBROT.100KB/A100K/LOG
.L-20mm -IMP
POT100KB/IMP
szt.
2,50
96
POTENC.OBROT.10KA /LINIOWY/  
PRP-185 16p6 KR.OŚ
POT10KA-KRÓTK
I
szt.
8,50
97
POTENC.OBROT.10KA/B10K/ LINIOWY
L=15mm IMPORT
POT10KA/IMP
szt.
3,50
98
POTENC.OBROT.10KB PRP-185 25p6
DŁ.OŚ
POT10KB-DŁUGI
szt.
6,50
99
POTENC.OBROT.1KB PRP-185 25p6
DŁUGI
POT1KB-DŁUGI
szt.
6,50
100
POTENC.OBROT.1KB PRP185 -KRÓTKI
POT1KB-KRÓTKI
szt.
4,50
101
POTENC.OBROT.1MA PRP-185
25p6-DŁUGI
POT1MA-DŁUGI
szt.
7,50
102
POTENC.OBROT.2,2KA PRP-185
16p6-KRÓTKI
POT2,2KA-KRÓT
KI
szt.
7,50
103
POTENC.OBROT.2,2KB  PRP-185  25p6
DŁ.OŚ
POT2,2KB-DŁUGI
szt.
6,50
104
POTENC.OBROT.2,2KB PRP-185  16p6
KR.OŚ
POT2,2KB-KRÓT
KI
szt.
6,50
105
POTENC.OBROT.220KA PRP-185 25p6
-DŁUGI
POT220KA-DŁUG
I
szt.
6,50
106
POTENC.OBROT.220KB PRP-185 25p6
DŁUGI
POT220KB-DŁUG
I
szt.
5,20
107
POTENC.OBROT.22KA PRP-185
16p6-KRÓTKI
POT22KA-KRÓTK
I
szt.
7,50
108
POTENC.OBROT.22KA PRP-185 25p6
DŁ.OŚ
POT22KA-DŁUGI
szt.
6,50
2020-10-20

 
 
 
Strona 4/6
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
109
POTENC.OBROT.22KB PRP-185 25p6
DŁUGA OŚ
POT22KB-DŁUGI
szt.
4,50
110
POTENC.OBROT.2W -100KA-LINIOWY
POT2W/100KA
szt.
8,00
111
POTENC.OBROT.2W -10KA
POT2W/10KA
szt.
10,00
112
POTENC.OBROT.2W -1KA
POT2W/1KA
szt.
10,00
113
POTENC.OBROT.2W -2,2KA LINIOWY
POT2W/2,2KA
szt.
8,00
114
POTENC.OBROT.2W -4,7KA
POT2W/4,7KA
szt.
8,00
115
POTENC.OBROT.2W -47KA
POT2W/47KA
szt.
10,00
116
POTENC.OBROT.2x100KB/A100K
-LOGARYTM. KRÓTKA OŚ
POT2X100KB/A10
0K/
szt.
5,00
117
POTENC.OBROT.2x10KB/A10K/-LOGA
RYTM.KRÓTKA 0Ś
POT2X10KB/A10
K/
szt.
5,00
118
POTENC.OBROT.2x50KB/A50K/-LOGA
RYTM.KRÓTKA OŚ
POT2X50KB/A50
K/
szt.
5,00
119
POTENC.OBROT.3W -10KA  LINIOWY
POT3W/10KA
szt.
9,00
120
POTENC.OBROT.3W -2,2K  LINIOWY
POT3W/2,2K
szt.
5,00
121
POTENC.OBROT.3W -4,7KA -LINIOWY
POT3W/4,7KA
szt.
8,00
122
POTENC.OBROT.3W -470K
POT3W/470K
szt.
8,00
123
POTENC.OBROT.4,7KA PRP-185
16p6-KRÓTKA OŚ
POT4,7KA-KRÓT
KI
szt.
7,50
124
POTENC.OBROT.4,7KA PRP-185
25p6-DŁUGA OŚ
POT4,7KA-DŁUGI
szt.
6,50
125
POTENC.OBROT.4,7KB PRP-185 16p6
KR.OŚ
POT4,7KB-KRÓT
KI
szt.
6,50
126
POTENC.OBROT.4,7KB PRP-185 25p6
-DŁUGA OŚ
POT4,7KB-DŁUGI
szt.
6,50
127
POTENC.OBROT.470KA PRP-185
16p6-KRÓTKI
POT470KA-KRÓT
KI
szt.
7,50
128
POTENC.OBROT.470KA PRP-185 25p6
POT470KA-DŁUG
I
szt.
6,00
129
POTENC.OBROT.470KB PRP-185 25p6
-DŁUGA OŚ
POT470KB-DŁUG
I
szt.
6,50
130
POTENC.OBROT.47KA PRP-185 16p6
POT47KA-KRÓTK
I
szt.
7,50
131
POTENC.OBROT.47KB PRP-185 16p6
KR.OŚ
POT47KB-KRÓTK
I
szt.
6,50
132
POTENC.OBROT.47KB PRP-185 25p6
DŁ.OŚ
POT47KB-DŁUGI
szt.
6,50
133
POTENC.OBROT.50KB/A50K/LOG.-IMP
POT50KB/IMP
szt.
3,00
134
POTENC.OBROT.A10K TOMY KRÓTKA
OŚ-LOGARYTM.
POT10KB/IMP
szt.
3,50
135
POTENC.OBROT.A50K LOGARYTM. -Z
WYŁĄCZNIKIEM
POT50B/Z WYŁ.
szt.
4,00
136
POTENC.OBROT.B1K  LINIOWY
L-15mm TOMY
POT1KA/IMP
szt.
3,50
137
POTENC.OBROT.B20K LINIOWY
L=15mm TOMY
POT20KA/IMP
szt.
3,50
138
POTENC.OBROT.B500R LINIOWY L-15
TOMY
POT500RA/IMP
szt.
3,50
139
POTENC.OBROT.B50K LINOWY TOMY
POT50KA/IMP
szt.
3,50
140
POTENC.OBROT.LOG./A1M/- IMP.
POT1MB/IMP
szt.
3,00
141
POTENC.OBROT.LOG.A500K - IMP.
POT500KB/IMP
szt.
3,00
142
POTENC.PBROT.1KA PRP-185 16p6
KRÓTKI
POT1KA-KRÓTKI
szt.
8,50
143
POTENC.PBROT.3W -1KA  LINIOWY
POT3W/1KA
szt.
8,00
144
POTENC.PBROT.B5K IMP. LINIOWY
POT5KB/IMP
szt.
3,00
145
POTENC.PREC. 2K-43P/202/  19mm
POZIOMY
PW2K-43P
szt.
1,80
146
POTENC.PREC.100K/104/-43P 19mm
PW100K-43P
szt.
1,20
147
POTENC.PREC.100K-67X/104/  REG.Z
BOKU
PW100K67X
szt.
1,20
148
POTENC.PREC.100R-43P/101/
POZIOMY 19mm
PW100R-43P
szt.
1,20
149
POTENC.PREC.10K/103/-3006P,43P
19mm
PW10K-43P
szt.
1,20
2020-10-20

 
 
 
Strona 5/6
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
150
POTENC.PREC.10K/103/-3296W,67X
/reg.z boku/
PW10K-67X
szt.
1,50
151
POTENC.PREC.10K/103/-3296W/67W,6
4W /nóżki w linii/
PW10K-67W
szt.
1,20
152
POTENC.PREC.10K/103/-67Y
/ROZSTAWIONE NÓŻKI/
PW10K-67Y
szt.
1,20
153
POTENC.PREC.10K-67W  PIONOWY
PW10R-67W
szt.
1,80
154
POTENC.PREC.1K/102/-67W 3296W
REG.Z GÓRY
PW1K-67W
szt.
1,30
155
POTENC.PREC.200K/204/-43P 19mm
PW200K-43P
szt.
1,20
156
POTENC.PREC.20K/203/-67W REG.Z
GÓRY
PW20K-67W
szt.
1,20
157
POTENC.PREC.20K/203/-67X REG.Z
BOKU
PW20K-67X
szt.
1,50
158
POTENC.PREC.2K/202/-67W REG.Z
GÓRY
PW2K-67W
szt.
1,20
159
POTENC.PREC.2K/202/-67X REG.Z
BOKU
PW2K-67X
szt.
1,50
160
POTENC.PREC.-43P 1K/102/ POZIOMY
PW1K-43P
szt.
1,50
161
POTENC.PREC.500R/501/-43P
POZIOMY 19mm
PW500R-43P
szt.
1,20
162
POTENC.PREC.50K/503/-3006P,43P
19mm
PW50K-43P
szt.
1,20
163
POTENC.PREC.50K/503/-67W REG.Z
GÓRY
PW50K-67W
szt.
1,20
164
POTENC.PREC.50K/503/-67X REG.Z
BOKU
PW50K-67X
szt.
1,20
165
POTENC.PREC.50K/503/-67Y REG.Z
GÓRY
PW50K-67Y
szt.
1,20
166
POTENC.PREC.5K/502/ -43P 19mm
PW5K-43P
szt.
1,20
167
POTENC.PREC.5K/502/-67W REG.Z
GÓRY
PW5K-67W
szt.
1,30
168
POTENC.PREC.5K/502/-67X REG.Z
BOKU
PW5K-67X
szt.
1,20
169
POTENC.PRECYZ.
5K-67Y/502/ROZSTAWIONE NÓŻKI/
PW5K-67Y
szt.
1,20
170
POTENC.PRECYZ.100K/104/-MINIATUR
A
PW100K-STM
szt.
3,00
171
POTENC.PRECYZ.100K-67Y/104/
PIONOWY
PW100K-67Y
szt.
1,20
172
POTENC.PRECYZ.100R/101/-67W
PIONOWY
PW100R-67W
szt.
1,20
173
POTENC.PRECYZ.10R-43P  POZIOMY
PW10R-43P
szt.
2,30
174
POTENC.PRECYZ.1K-67Y/102/  
ROZST.NÓŻKI
PW1K-67Y
szt.
1,20
175
POTENC.PRECYZ.1M-67W/105/  
PIONOWY
PW1M-67W
szt.
1,20
176
POTENC.PRECYZ.1M-67Y/105/  
PIONOWY
PW1M-67Y
szt.
1,50
177
POTENC.PRECYZ.200R-43P/201/  
POZIOMY
PW200R-POZIOM
Y
szt.
1,20
178
POTENC.PRECYZ.200R-67W/201/  
PIONOWY
PW200R-67W
szt.
1,20
179
POTENC.PRECYZ.200R-67Y/201/  
PIONOWY
PW200R-67Y
szt.
1,20
180
POTENC.PRECYZ.20K-43P/203/  
POZIOMY
PW20K-43P
szt.
1,50
181
POTENC.PRECYZ.20K-67Y/203/  
PIONOWY
PW20K-67Y
szt.
1,20
182
POTENC.PRECYZ.500K-43P/504/  
POZIOMY
PW500K-43P
szt.
1,20
183
POTENC.PRECYZ.500K-67W  
PIONOWY
PW500K-67W
szt.
1,20
184
POTENC.PRECYZ.500R/501/-3296W,67
W REG.Z GÓRY
PW500R-67W
szt.
1,20
185
POTENC.PRECYZ.500R-67Y  
ROZST.NÓŻKI
PW500R-67Y
szt.
1,20
186
POTENC.PRECYZ.50K-MINIATURA
PW50K-STM
szt.
3,50
187
POTENC.PRECYZ.50R/W500/-67W  
PIONOWY
PW50R-67W
szt.
1,20
2020-10-20

 
 
 
Strona 6/6
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
188
POTENC.PRECYZ.50R-43P  POZIOMY
19mm
PW50R-43P
szt.
2,30
189
POTENC.SUWAK.1KA
PS1KA
szt.
2,00
190
POTENC.SUWAK.2x10KA
PS2X10KA
szt.
7,00
191
POTENC.SUWAK.470KA  TELPOD
PS470KA
szt.
4,00
192
POTENT.MONT.TVP1212  220R
TVP1212/220R
szt.
0,60
193
POTRNC.OBROT.A20K-LOGARYTM.L=
20mm TOMY
POT20KB/IMP
szt.
3,50
194
WSKAŹNIK OBROTÓW-DO HELIPOTA
POLSKIEGO
WOH
szt.
10,00
195
ZADAJNIK KODU ZC10 CYFROWY
ZD10
szt.
120,00
2020-10-20