Eda Plus Elektronika Krzysztof Perz
ul. Kwiatowa 9, 61-882 Poznań
Tel.: (0-61) 852-46-05, NIP: 782-201-99-11
BANK PEKAO S.A.,
90 1240 6595 1111 0000 5620 7019
Strona 1/2
cennik obowiązuje 13.05.2020
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
1
BAT.11A  6V- /LR11A/GP
A11/GP
szt.
5,50
2
BAT.ALK.4LR44  6V  /PX28A,476A,A544/
4LR44-GP
szt.
6,00
3
BAT.ALK.6LR61  9V BLOW SUPER ALK.
6F22/ALK BLOW
szt.
6,50
4
BAT.ALK.6LR61  9V TOSHIBA
6F22/ALK-TOSHI
BA
szt.
10,00
5
BAT.ALK.6LR61  9V-GP
6F22/ALK-GP
szt.
7,00
6
BAT.ALK.6LR61  9V-KINETIC
6F22/ALK-KINETI
C
szt.
6,50
7
BAT.ALK.6LR61  9V-PHILIPS EXTRA
6F22/ALK-PH-EX
TRA
szt.
10,00
8
BAT.ALK.6LR61  9V-PHILIPS
POWERLIFE
6F22/ALK-PH-PO
WERLIF
szt.
9,00
9
BAT.ALK.A23A /MN21/  12V DURACELL
A23/DURACELL
szt.
7,00
10
BAT.ALK.A23A 12V  PHILIPS
A23/PHILIPS
szt.
5,00
11
BAT.ALK.A23A 12V GP
A23/GP
szt.
4,50
12
BAT.ALK.A27 12V  KONNOC
A27/KONNOC
szt.
3,00
13
BAT.ALK.A27 12V VINNIC /L828/
A27/VINNIC
szt.
2,00
14
BAT.ALK.A27 12V-GP
A27/GP
szt.
6,00
15
BAT.ALK.LR03 AAA
1,5V-PHILIPS-EXTRA/NIEBIESKIE/
LR03/PH-EXTRA/
NIEB/
szt.
2,40
16
BAT.ALK.LR03 AAA DURACELL
LR03/DURACELL
szt.
2,70
17
BAT.ALK.LR03 PANASONIC
LR03/PANASONI
C
szt.
1,70
18
BAT.ALK.LR1 VIPOW
LR1/VIPOW
szt.
2,50
19
BAT.ALK.LR20 PHILIPS-EXTREME
LR20/PH-EXTRE
ME
szt.
9,11
20
BAT.ALK.LR20 PHILIPS-POWERLIFE
LR20/PH-POWER
LIFE
szt.
8,00
21
BAT.ALK.LR6 AA DURACELL SIMPLE
LR6/DURACELL
szt.
3,00
22
BAT.ALK.LR6 PANASONIC
LR6/PANASONIC
szt.
1,80
23
BAT.ALK.LR6 PHILIPS-EXTREME
LR6/PH-EXTREM
E
szt.
2,50
24
BAT.ALK.LR6 PHILIPS-POWERLIFE
LR6/PH-POWERL
IFE
szt.
1,80
25
BAT.ALK.LR8D425  AAAA  1,5V
LR8D425
szt.
1,50
26
BAT.CR123A 3V -PHILIPS /Foto/
CR123A/PHILIPS
szt.
12,00
27
BAT.CR123A 3V-KINETIC
CR123A/KINETIC
szt.
8,50
28
BAT.LIT. 3V CR1/3N /CRI/3N/  -
DURACELL
CR1/3-DURACEL
L
szt.
18,00
29
BAT.LIT. 3V CR1216  -KINETIC
CR1216-LUZ
szt.
1,50
30
BAT.LIT. 3V CR1216 - Maxell
CR1216/MAXELL
szt.
3,50
31
BAT.LIT. 3V CR1216 - SONY
CR1216/SONY
szt.
4,80
32
BAT.LIT.CR1216  3V -TOSHIBA
CR1216-TOSHIB
A
szt.
3,50
33
BAT.LIT.CR1220  3V  MAXELL
CR1220/MAXEL
szt.
3,50
34
BAT.LIT.CR14505 3V  DO LUTOWANIA
CR14505
szt.
14,00
35
BAT.LIT.CR1616 3V -MAXEL
CR1616/MAXEL
szt.
4,00
36
BAT.LIT.CR1616 3V -PHILIPS
CR1616/PHILIPS
szt.
4,50
37
BAT.LIT.CR1620 3V -MAXELL
CR1620/MAXELL
szt.
5,00
38
BAT.LIT.CR1620 3V- VARTA LUZ
CR1620/VARTA
szt.
4,00
39
BAT.LIT.CR2  3V -GP
CR2-GP
szt.
12,00
40
BAT.LIT.CR2 3V  -KINETIC
CR2-KINETIC
szt.
6,50
41
BAT.LIT.CR2016 3V -MAXELL
CR2016/MAXEL
szt.
2,50
42
BAT.LIT.CR2016 3V-PHILIPS
CR2016/PHILIPS
szt.
3,80
43
BAT.LIT.CR2025 3V-TOSHIBA
CR2025/TOSHIBA
szt.
2,50
44
BAT.LIT.CR2032 3V-GP
CR2032/GP
szt.
2,50
13.05.2020

 
 
 
Strona 2/2
Lp
Nazwa
Symbol
Jm
Cena brutto
45
BAT.LIT.CR2032 3V-MAXELL
CR2032/MAXEL
szt.
2,50
46
BAT.LIT.CR2032 3V-PHIIPS
CR2032/PHILIPS
szt.
3,50
47
BAT.LIT.CR2032H 3V-KINETIC W DRUK
CR2032H-KINETI
C
szt.
3,00
48
BAT.LIT.CR2325 3V-RENATA
CR2325-RENATA
szt.
8,50
49
BAT.LIT.CR2450 3V-PHILIPS
CR2450 PHILIPS
szt.
6,50
50
BAT.LIT.CR2477 3V OMNERGY
CR2477
szt.
6,50
51
BAT.LIT.LS14250 3,6V 950mAh
-OSIOWA SAFT
LS14250/OS
szt.
20,00
52
BAT.LIT.LS14250 3,6V-ST KINETIC
LS14250/ST-KINE
TIC
szt.
11,50
53
BAT.LIT.LS14250 3,6V-STANDART
SAFT
LS14250/ST
szt.
16,00
54
BAT.LITOWA ER14250  3,6V 1/2AA
STANDARD
ER14250-STAND
ART
szt.
12,00
55
BAT.LITOWA ER14505  3,6V AA DRUTY
OSIOWE
ER14505-SL
szt.
15,00
56
BAT.LITOWA FOTO 2CR5 6V -KINETIC
2CR5-KINETIC
szt.
16,00
57
BAT.ZEGARK.LR44   11,6x4,8mm
/AG13,A76,V357/
LR44/GP
szt.
1,50
58
BAT.ZEGARK.LR44/AG13,A76/  
PHILIPS-ALK.
LR44/PHILIPS
szt.
3,00
13.05.2020